Jakie kraje mają walutę euro i dlaczego?

Euro to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Unii Europejskiej. Na co dzień korzysta z niego około 341 milionów osób – to druga najczęściej używana waluta na świecie. Chętnie wybierana przez inwestorów, mająca duże znaczenie na rynku walutowym. Wspólna europejska waluta nie obowiązuje jednak na terenie całej wspólnoty. Wiele krajów wciąż korzysta z rodzimej waluty.

W jakich krajach używa się euro? 

Państwa, w których używa się waluty euro, tworzą tak zwaną strefę euro. Europejska waluta obowiązuje w 19 spośród 28 państw członkowskich. W euro trzeba się zaopatrzyć planując wyjazd do Francji, Niemiec, Belgii, Włoch czy Luksemburga, ale również: Austrii, Cypru, Estonii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Malty, Holandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii.
Kraje, które wprowadzą walutę euro po spełnieniu wskazanych przez Unię Europejską warunków to Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja.
Krajem, który celowo zrezygnował z waluty euro, jest Dania. Państwo Duńskie postanowiło wycofać się z niektórych obszarów polityki Unii Europejskiej – jedną z decyzji było zachowanie własnej waluty, bez względu na realizację kryteriów Unii Europejskiej. Podobną decyzję podjęła Wielka Brytania.

Kryteria, które trzeba spełnić, by przystąpić do strefy euro

Od krajów, które chcą wstąpić do strefy euro, Unia Europejska wymaga wypełnienia warunków tak zwanej konwergencji. Warunki ekonomiczne dotyczące przyjęcia euro zostały uzgodnione w 1992 i wpisane traktat z Maastricht. Zgodnie z podjętymi przez Wspólnotę Europejską decyzjami, kraje członkowskie Unii, wyłączając Danię i Wielką Brytanię, są zobowiązane przyjąć euro, po wypełnieniu kryteriów konwergencji, jak m.in:
– stabilność cenowa,
– przejrzyste, w dobrej kondycji finanse publiczne,
– stabilność kursu walutowego,
– długoterminowe stopy procentowe.

Wymiana walut online – gdzie kupić walutę euro? 

Polska jako kraj członkowski nadal używa rodzimej waluty i na razie nic nie zapowiada zmian w tej kwestii. Pracujący zagranicą czy podróżujący po Unii Europejskiej Polacy, muszą więc wymieniać walutę, jeśli obracają się między krajami ze złotówkami i euro.
Jak to zrobić, żeby być jak najmniej stratnym?

Miejscem, które zapewni nie tylko wygodę, ale przede wszystkim pomoże uniknąć dużej opłaty za wymianę walut, jest internetowy kantor taki jak dobrykantor.pl. Wymiana walut online to najtańszy i najszybszy sposób na zakup lub sprzedaż euro. Wystarczy zlecić przelewy zagraniczne za pośrednictwem kantora, żeby zamienić sumę w PLN na EUR lub na odwrót, tracąc na tym jak najmniej pieniędzy.